توضیحات:

  • به مشخصات نوشته شده زیر هر محصول دقت کنید.
  • درصورتی که محصول یا خدماتی را در لیست پیدا نکردید، از طریق تیکت با ما در ارتباط باشید.
  • تمام محصولات چاپی شامل گارانتی می‌شود، مگر اینکه خلاف آن در توضیحات محصول ذکر شده باشد.
  • تیراژ محصولات چاپی هزار عدد می‌باشد. درصورتی که غیر از این باشد، در توضیحات محصول ذکر خواهد شد. درصورتی که تیراژی بیشتر و یا کمتر از هزارعدد را نیاز دارید، از طریق تیکت با ما در ارتباط باشید.

1,940,000ريال

تراکت تحریر A4
تعرفه دو رو: 2,620,000 ریال

جنس: تحریر 80 گرمی

وجه: یکرو و دو رو

سایز: 290x200 mm

حداکثر زمان تحویل: 7 روزه

970,000ريال

تراکت تحریر A5
تعرفه دو رو: 1,310,000 ریال

جنس: تحریر 80 گرمی

وجه: یکرو و دو رو

سایز: 200x145 mm

حداکثر زمان تحویل: 7 روزه

490,000ريال

تراکت تحریر A6
تعرفه دو رو: 660,000 ریال

جنس: تحریر 80 گرمی

وجه: یکرو و دو رو

سایز: 145x100 mm

حداکثر زمان تحویل: 7 روزه

3,020,000ريال

تراکت تحریر B4
تعرفه دو رو: 4,330,000 ریال

جنس: تحریر 80 گرمی

وجه: یکرو و دو رو

سایز: 340x240 mm

حداکثر زمان تحویل: 7 روزه

1,510,000ريال

تراکت تحریر B5
تعرفه دو رو: 2,170,000 ریال

جنس: تحریر 80 گرمی

وجه: یکرو و دو رو

سایز: 240x170 mm

حداکثر زمان تحویل: 7 روزه

760,000ريال

تراکت تحریر B6
تعرفه دو رو: 1,080,000 ریال

جنس: تحریر 80 گرمی

وجه: یکرو و دو رو

سایز: 170x120 mm

حداکثر زمان تحویل: 7 روزه