450,000ريال |

کارت ویزیت
دو روز در صورت عدم تغییر طرح

مشاوره درمورد طرح

درصورت لزوم سه بار ادیت

450,000ريال |

سربرگ
سه روز در صورت عدم تغییر طرح

مشاوره درمورد طرح

درصورت لزوم دو بار ادیت

600,000ريال |

تراکت
سه روز در صورت عدم تغییر طرح

مشاوره درمورد طرح

درصورت لزوم دو بار ادیت

800,000ريال |

ست اداری
چهار روز در صورت عدم تغییر طرح

پاکت، سربرگ، مهر، کارت ویزیت

درصورت لزوم سه بار اصلاح

1,400,000ريال |

بروشور
چهار روز در صورت عدم تغییر طرح

A4، پالتویی، فرانسوی، نقشه‌ای

درصورت لزوم دو بار اصلاح

500,000ريال |

کاتالوگ
یک روز به ازای هر صفحه

چهار روز برای قالب کلی

درصورت لزوم سه بار اصلاح

800,000ريال |

پاکت نامه
دو روز درصورت عدم تغییر طرح

A4،A5 یا ملخی

درصورت لزوم دو بار اصلاح

1,000,000ريال |

جلد
پنج روز درصورت عدم تغییر طرح

درصورت نیاز به عکاسی قیمت افزایش میابد

درصورت لزوم دو بار اصلاح

3,500,000ريال |

بیلبورد
پنج روز درصورت عدم تغییر طرح

درصورت نیاز به عکاسی قیمت افزایش می‌یابد

درصورت لزوم دو بار اصلاح

2,800,000ريال |

لوگو و آرم
پنج روز درصورت عدم تغییر طرح

مناسب سایت ها و کسب و کارهای کوچک

درصورت لزوم سه بار اصلاح

900,000ريال |

بنر
سه روز در صورت عدم تغییر طرح

مشاوره درمورد طرح

درصورت لزوم دو بار اصلاح